yoga - genealogische informatie

 

De afstamming van leraren vanaf de oorsprong

 

Patañjali
oorsprong van de yoga en yogasutra
Nathamuni
Krishnamacharya
Krishnamacharya was een groot yogi.Hij stierf op 101 en heeft een hele yogatraditie nagelaten die verder gezet wordt door zijn zoon Desikachar enkleinzoon Kausthub
T.K.V. Desikachar
T.K.V. Desikachar zet de traditie verder en is alom bekend in het westen. Hij is samen met Kausthub Desikachar de stichter van het Khyf
Bernard Bouanchaud
Bernard Bouanchaud is leerling van T.K.V. Desikachar en formateur van yogaleraren.
Maria is dankbaar tot de yogatraditie van Krishnamacharya te mogen behoren.
Maria Clicteur

De foto's op deze pagina van T. Krishnamacharya en T.K.V. Desikachar zijn overgenomen van de website van het KYM. Voor meer info klik op KYM

terug naar startpagina

terug naar lesgeefster