Sri T. Krishnamacharya

voor meer informatie over T. Krishnamacharya
zie KYM

in het bijzonder de pagina over T. Krishnamacharya

T. Krishnamacharya was één van de grootste yogi’s van de moderne tijdrekening en maakt deel uit van een yogalijn teruggaande tot Nathamuni (9 de eeuw).
Hij wijdde zijn leven toe aan het brengen van een tijdloze discipline aan de moderne wereld. Zijn werk is gekend over heel de wereld doorheen zijn studenten zoals BKS Iyengar,Pattabhi Jois, T.K.V. Desikachar


Hij was yogi, genezer, taalkundige, expert in de Indische wetenschap van het denkvermogen, Vedisch geschoold, onderzoeker, auteur.
Hij is geboren in 1888 in een klein zuid Indisch dorp en stierf in 1989.


Als yoga nu deel uitmaakt van het dagelijkse leven van miljoenen mensen over de hele wereld is dit voor een groot deel dankzij het pionierswerk van Krishnamacharya, die yoga opnieuw tot leven bracht in de twintigste eeuw.
Alhoewel Krishnamacharya de oude wijsheden in stand hield en verloren onderricht opnieuw tot leven bracht was hij toch een revolutionaire vernieuwer en ontwikkelde hij een yoga die aangepast is aan het individu en voor iedereen op maat gesneden is. Daardoor kan ze voor elke beoefenaar bijdragen aan gezondheid, mentale helderheid en spirituele groei.
Zijn kennis van yoga was zo uitgebreid en omvangrijk dat hij voor iedere leerling een individuele praktijk gaf aangepast aan de noden van die persoon. Hij weigerde het yogaonderricht te standaardiseren. Zo creëerde hij een yoga die toegankelijk is voor een breed publiek.
Door oude yogaleringen en Indische filosofie te integreren met moderne dagelijkse noden, creëerde hij yogapraktijken die zowel krachtig en nauwgezet als praktisch en toepasselijk zijn.

Fernando Pages Ruiz resumeerde Krishnamacharya’s immense bijdrage aan yoga toen hij een artikel schreef met als titel:


“de nalatenschap van Krishnamacharya” (yoga journal, Mai/June 2001):

“Misschien hoorde je nog nooit over hem, maar Tirumalai Krishnamacharya beïnvloedde jou yoga of misschien was hij er wel de uitvinder van.
Of je nu de dynamische series van Pattabhi Jois, de verfijnde reeksen van BKS Iyengar, de klassieke houdingen van Indra Devi of de aangepaste vinyasa van Desikachar beoefent, je praktijk stamt af van één bron: een Brahmaan van vijf voet en twee inch, geboren meer dan honderd jaar geleden in een klein zuid Indisch dorp”

Om de "master himself" te zien op de leeftijd van 50 jaar tijdens een oefensessie van asanas en bandhas:

terug