Bernard Bouanchaud

Bernard is yogaleraar, uitgever, auteur en hij leidt yogaleraren op voor het khyf

 

Bernard zet het yogaonderricht van Krishnamacharya verder in Europa, vooral in Frankrijk. Hij is met yoga bezig sedert 40jaar.
Hij volgde verschillende richtingen in Parijs tot hij T.K.V. Desikachar ontmoette wat definitief richting gaf aan zijn leven.
Sindsdien gaat hij jaarlijks naar India om zich verder te vervolmaken bij zijn leraar T.K.V. Desikachar, leerling en zoon van T. Krishnamacharya, een groot yogi overleden op de leeftijd van 101 jaar.
Bernard is formateur van yogaleraren en uitgevever van boeken , zie agamat
Hij is gehomologeerd door T.K.V. Desikachar, om in het westen leraren te homologeren die willen aansluiten bij het KHYF.

Het is voor mij een voorrecht zijn leerlinge te mogen zijn. Ik ben dankbaar hem als leraar ontmoet te hebben in mijn leven. Hij geeft op een authentieke wijze het zeer waardevolle onderricht van Sri T. Krishnamacharya door.

terug