Niveaus van de cursussen

 

 

Raja yoga

 

Het basisprincipe van de aangereikte yoga is meditatief ,voelend bewegen in harmonie met de adem.

Yoga is niet in de eerste plaats een discipline voor het lichaam, maar een discipline voor de geest. Werken met het lichaam, de adem en observatie van de gedachten en emoties dragen daartoe bij. Ik noem het dan ook meditatieve yoga. Raja-yoga ook integrale yoga of koninklijke yoga genoemd is de yoga van de 8 treden van Patañjali.

 

Yoga brengt je naar je stille kern. Van daaruit heb je een juiste en heldere kijk op het leven , je leert getuige te zijn en je ziet jezelf bezig. Daardoor wordt je niet langer in je emoties en gedachten meegesleurd.
Door observatie van jezelf kan je nu tijdig je conditioneringen herkennen en loslaten. Op die manier voorkom je moeilijkheden en problemen. Je leven verloopt harmonieuzer en je leeft steeds bewuster. Dat is het doel van het leven.
Het middel daartoe is een regelmatige yogapraktijk. Dit sluit in dat ook het lichaam belangrijk is want het is ons voertuig. Dus Raja yoga versterkt je lichaam en houdt het in optimale gezondheid, mede door het bewustzijn van je adem tijdens het oefenen. Daardoor gaat de prana stromen en iedere cel wordt gezond en belevendigd met energie.

Raja yoga of koninklijke yoga

is als een snelweg. Deze yoga brengt je mits regelmatige beoefening recht naar je doel. De zijwegen zijn soms aangenaam maar betekenen ook tijdverlies. Als je een geconcentreerde geest wil, een ruime en diepe ademhaling en je wilt verdiepen in meditatie: beoefen Raja yoga. Ze noemt niet voor niets koninklijke yoga.

 

Niveau I a: beginners: Is enkel nog mogelijk in privéles

Wat leert u bij de beginners?
De basishoudingen worden hier aangeleerd en het verband tussen ademen en bewegen.
Er zit een opbouw in de lessenreeks, vandaar dat per reeks dient ingeschreven te worden, of voor een tweedaagse.De basistechnieken kunnen ook in privéles of kleine groepjes aangeleerd worden waarna aansluiting in de lopende groepen mogelijk is.


De aanpak gebeurt zeer geleidelijk. Er wordt veel aandacht gegeven aan de ademhaling en bewustzijn en waarneming. Er ligt een sterke klemtoon op het voelend aanwezig zijn in je lichaam en op de mogelijkheid om aanpassingen te doen indien nodig. Daardoor zijn de oefeningen haalbaar voor iedereen.

Kan enkel nog via privéles. (3lessen zijn noodzakelijk). Daarna kan je aansluiten bij gevorderden.

 

Niveau I b: yoga van de tast : NIEUW

Yoga van de tast is een heel zachte meditatieve vorm van yoga met kleine haalbare bewegingen voor elke leeftijd. Voelend aanwezig zijn in je lichaam. Het heeft een diep ontspannende werking tot in de cellen.
Na een tijd beoefenen wordt het een gewoonte in het dagelijkse leven om voelend in je lichaam aanwezig te zijn, in het moment, ook terwijl je werkt en  daardoor wordt je je vlugger bewust van spanningen wat je algehele welzijn ten goede komt.

Deze vorm van yoga is toegankelijk voor iedereen zonder voorkennis.

 

Niveau II: gevorderden

Na de beginnerstechnieken te hebben aangeleerd n privéles kan men aansluiten bij een van de groepen gevorderden

Voor mensen die van yoga een levenshouding maken en regelmatig thuis oefenen.
In deze doelgroep worden houdingen aangeleerd die meer van het lichaam vergen. Verder ligt de klemtoon meer op statische houdingen, op prânâyâma (ademhalingsoefeningen) en op meditatie.

Lesgeefster : Maria Clicteur

Bij interesse voor een lessenreeks mailto Maria:

 

.

Niveau III: Docenten opleiding

neem contact met Jens Keygnaert.

Voor geïnteresseerden uit de binnenstad

Jens Keygnaert geeft yogalessen in dezelfde traditie in Brugge, Predikherenrei 7

Lesgever: Jens Keygnaert. jens is kinesist, yogaleraar en ayurvedisch therapeut

 

Contact:
  via mail

 

 terug