lotusDe 5 toestanden van de mind

 

Waarom yoga doen?

Hoe is de toestand van uw mind wanneer je plots voor een voldongen feit staat en héél vlug het nodige moet bijeenrapen om binnen de 10 minuten een bus te halen?

Dit zijn testen.

In af. 2 van het eerste hoofdstuk van de yoga-sûtra van Patañjali geeft Patañjali de definitie van yoga:

Yoga citta vritti nirodha
Vrij vertaald: yoga is meesterschap over de voortdurend terugkerende stroom van gedachten.

En toch is de realiteit zo anders en hebben we veelal het omgekeerde fenomeen voor: versnippering in plaats van concentratie en focus.
Is een stil hoofd een utopie of kunnen wij er zelf iets aan doen?

Regelmatige yogabeoefening zonder onderbreking en met enthousiasme is het antwoord.

De mind (de geest) kan zich in 5 toestanden bevinden:

 1. De kshipta mind
  De chaotische , rusteloze geest die voortdurend van het een op het ander springt
 2. De mudha mind
  De lome, inerte mind die geen initiatieven neemt
 3. De vikshipta mind
  De wisselende normale mind: af en toe verstrooid, af en toe geconcentreerd.
 4. De ekâgra mind
  Deze mind is in staat te focussen op één ding. De éénpuntige mind.Hij wordt niet meer afgeleid.
 5. De nirodha mind
  De hoogste staat. Deze mind is zich bewust van de éénheid in alles.

Het is de bedoeling dat we door yoga tenminste uit de kshipta en de mudha mind kunnen komen.
Het blijft altijd een keuze!
Na langere beoefening evolueren we geleidelijk verder naar de hogere staten.

terug